កំពូលខ្សែ USB ទាំង១០ ដែលគេ ពេញនិយម ប្រើប្រាស់ ជាមួយ ឧបករណ៍ របស់ ក្រុមហ៊ុន Apple ឆ្នាំ២០១៧

នាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ ទីផ្សារ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច មានការកើនឡើង ជាលំដាប់ ជាពិសេស អស់លោកអ្នកបានធ្លាប់ដឹង រួច មកហើយថា ក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុន អេឡិចត្រូនិច ដ៏ធំមួយនៅលើសាកលលោក ដែលក្រុមហ៊ុន មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងជារាងរាល់ថ្ងៃ ហើយបានផលិត នូវ ឧបករណ៍ជាច្រើន ដូចជា ទូរស័ព្ទ ម៉ាក iPhone iPad នឹង Mac -ល- ជាដើម ។ រាល់ ឧបករណ៍ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple តែងតែ តម្រូវ អោយអ្នកទាំងអស់គ្នា ធ្វើការ ភ្ជាប់ខ្សែ USB ទៅ ឧបករណ៍ដ៏ទៃទៀត ដើម្បីធ្វើការ ចែករំលែកនូវ ឯកសារ រូបភាព វីដីអូ ចម្រៀង… ផ្សេងៗជាដើម តាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ ទាក់ទងទៅនឹងកាប្រើប្រាស ខ្សែ USB នេះ អនាគតថ្មី សូមលើយក កំពូលខ្សែ USB ទាំង ១០ សំរាប់ជាមួយ ឧបករណ៍ របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលគេពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅលើ សាកលោក មកធ្វើការ បង្ហាញលោកអ្នក ដូចខាងក្រោម៖

១.ខ្សែ AmazonBasics


២.ខ្សែ 1byone​


៣.ខ្សែ JOOMFEEN Nylon Braided Extra Long 10ft


៤.ខ្សែ OTISA 3Pack 5Ft Nylon Braided


៥.ខ្សែ Fene 5 Pack Certified


៦.ខ្សែ iXCC Ascend Series Braided MFi


៧.ខ្សែ Lumsing


៨.ខ្សែ Wesoo Lightning to HDMI Adapter


៩.ខ្សែ 1byone 2-Pack


១០.ខ្សែ Stouch Lightning to HDMI