វ៉ែបសាយ ទាំង១០ ដែលអ្នក រៀនព័ត៌មានវិទ្យា (IT) មិនត្រូវ មើលរំលង

តើ​អ្នក​រៀន​ព័ត៌មានវិទ្យា គួរធ្វើ​បែប​ណា​ទើប​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន?
សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេក​វិទ្យា មានការរីកចំរើន យ៉ាងខ្លាំងនៅលើ សាកលលោកយើងនេះ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ជា​តម្រូវការ​ចាំបាច់ ណាស់ ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ជាច្រើន ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។​ ជំនាញ​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ច្រើន​ផ្នែក​នៅ​តាម​ស្ថាប័ន​ អង្គការ​ និង​ក្រុមហ៊ុន ដូច​ជា​ការ​បង្កើន​ ទំនាក់ទំនង ​ជាមួយ​​ដៃគូ ការ​គ្រប់​គ្រង់​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ ការ​ងារ​រដ្ឋ​បាល​​​ និង​ការិយាល័យ ជាដើម​​។ សំរាប់អ្នកដែលរៀន នូវជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែចេះស្រាវជ្រាវ ស្វែងរក (Research) នូវ ឯកសារ សំរាប់ធ្វើការ សិក្សាស្វែងយល់ នូវមុខវិជ្ជា ព័ត៌មានវិទ្យា ដែលខ្លួនកំពុងតែរៀន។ ការស្រាវជ្រាវ វាពិតជាមាន សារះ សំខាន់ណាស់ សំរាប់អ្នក ទាំងអស់គ្នា។ ឃ្លាំងនូវ ចំនេះដឹង ដ៏សំខាន់ គឺ google ដែលជា វ៉ែបសាយ ដ៏ធំមួយលើសាកល លោកមានន័យថា បើអ្នកមាការ ងឿងឆ្ងល់ពីបញ្ហារអ្វីមួយ ដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះក្នុង ការសិក្សានូវ ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា
រឺមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត អ្នកអាចធ្វើការ ស្រាវជ្រាវ ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកឆ្ងល់។ ថ្ងៃនេះអនាគតថ្ មីសូមបង្ហាញលោកអ្នក ដែលកំពុចចាប់ផ្តើមរៀន មុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា គួរមើលវ៉ែបសាយ ទាំង ១០ ដែលវាអាចជួយអ្នក អោយមាន ភាពងាយស្រួល សំរាប់ស្វែង រកនូវឯកសារ សំរាប់សិក្សានូវ ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាគឺ វ៉ែបសាយ ដូចខាងក្រោម៖

១.www.javatpoint.com 


២.www.tutorialspoint.com 


៣.www.w3schools.com


៤.www.studytonight.com


៥.www.quackit.com


៦.www.khmeracademy.org 


៧.www.planet-source-code.com


៨.www.learn-c.org 


៩.www.beginnersbook.com 


១០.www.mysqltutorial.org