លោក ឧត្តម សេនីយ៍ត្រី អ៊ីចំរើន នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាល​ ច្រកទ្វាអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ចែកម៉ាស ជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិ អស់ចំនួន៣២៥ .៩៥០ ម៉ាសហើយ

ច្រកទ្វាព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត៖ តាមការបញ្ជក់ ពីលោកឩត្តមសេនីយ៍ត្រី អ៊ីចំរើននាយប៉ុស្តិ៍ ច្រកទ្វាអន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត បានបញ្ជក់ប្រាប់ អ្នកសារព័ត៌មានអនាគតថ្មី ដឹងថាចំនួនម៉ាស ដែលប៉ុស្តិនគរបាល ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត ចែកជូនភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិចំនួន១៥ ថ្ងៃ ចាប់តាងពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករាមកដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ហះ ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ៣២៥,៩៥០ ម៉ាស ។ ដោយ លោក សេង រាជសី