ភាពរាំងស្ងួត កំដៅឡើង កាន់តែខ្លាំង ធ្វើអោយ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាម បណ្តារខេត្ត មួយចំនួន រងនូវ ការកង្វះខាត ទឹកប្រើប្រាស់ រាប់ពាន់ គ្រូសារ

បន្ទាយមានជ័យ : កំដៅ ធម្មជាតិ ក្តៅកាន់ តែខ្លាំង ធ្វើអោយ មាន ភាពរាំងស្ងួត ជាច្រើន ភូមិនៅ ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដោយ ប្រជាពលរដ្ឋ រងនូវការ កង្វះខាត នៅទឹកប្រើប្រាស់ រាប់ពាន់ គ្រួសារ ដោយការ យកចិត្តទុក ដាក់ នឹង គិតគូរ ពីផលលំបាក របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ កំលាំង កងរាជ អាវុធហត្ថ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំ ដោយ លោក ម៉ែន ភារម្យ នឹង លោក បោនប៊ឹន មេបញ្ជារ ការង កងរាជ អាវុធហត្ថ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាននាំ កំលាំងរាជ អាវុធហត្ថ ទាំងអស់ ដឹក ជញ្ជូន ទឹកយក ទៅចែកជូន ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ២ ភូមិ គឺភូមិ តាឡំ នឹង ភូមិ ស្រះរាំង ស្ថិតក្នុង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ការយក ចិត្តទុខដាក់ របស់ សមត្ថកិច្ច រាជអាវុធហត្ថ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មក លើ ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋ មានភាព កក់ក្តៅ យ៉ាងខ្លាំង ទៅថ្ងៃអនាគត់ ។ ដោយ សេង រាជសី